facebook-icon twitter-icon

Regulamin

paragraf

Regulamin

Usługi świadczonej przez firmę
Outroom Paula Rompała
pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław

NIP: 896141668 REGON: 22135125
zwaną dalej Organizatorem

na rzecz osoby dokonującej rezerwacji zwanym dalej Rezerwującym
oraz
odbiorcy usługi zwanego dalej Graczem

      1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji przez Rezerwujących usługi zwanej dalej Rozgrywką, za pośrednictwem strony internetowej Organizatora zwanej dalej Witryną, oraz zasady korzystania z Rozgrywki przez Graczy.

      2. REZERWACJA

2.1 Rezerwacji dokonuje się za pośrednictwem witryny www.outroom.pl

2.2 Rezerwujący zobowiązuje się do korzystania z witryny w sposób zgodny z regulaminem strony oraz z przepisami prawa.

2.3 Aby dokonać rezerwacji Rezerwujący zobowiązuje się podać wszelkie wymagane przez system rezerwacji dane niezbędne do prawidłowego zarezerwowania Rozgrywki.

      3. PŁATNOŚĆ

3.1 Płatności można dokonać w miejscu Rozgrywki po wcześniejszej rezerwacji.

3.2 Voucher Outroom traktowany jest jako środek płatniczy.

3.3 Wszelkie ceny podane w witrynie za świadczone usługi przez Organizatora nie podlegają negocjacji.

3.4 Rabaty uzyskane podczas „specjalnych akcji” oraz w lokalu nie sumują się ze sobą.

      4. VOUCHER

4.1 Voucher można nabyć w miejscu Rozgrywki.

4.2 Voucher ważny jest 2 miesiące od dnia jego wydania.

4.3 Nie ma możliwości przedłużenia ważności Vouchera.

      5. ZASADY GRY

5.1 Każdy Gracz biorąc udział w rozgrywce akceptuje niniejszy regulamin.

5.2 W Rozgrywce mogą brać udział osoby od 16 roku życia, osoby poniżej 16 roku życia mogą brać udział w Rozgrywce tylko z pełnoletnim opiekunem.

5.3 Aby wziąć udział w Rozgrywce należy przyjść minimum 15 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej Rozgrywki.

5.4 Z Rozgrywki nie mogą korzystać osoby pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.

5.5 Czas Rozgrywki wynosi 60  minut i nie ma możliwości wydłużenia czasu gry.

5.6 Gracze mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem Rozgrywki dostępnym na stronie www.outroom.pl oraz na miejscu w lokalu.

5.7 Gracze finansowo odpowiadają za szkody wyrządzone podczas Rozgrywki, a także przed rozpoczęciem, oraz po jej zakończeniu – powyższe dotyczy całego lokalu Organizatora.

5.8 Rezerwujący jest zobowiązany przekazać zasady gry pozostałym graczom.

5.9 Rozgrywka jest niewskazana osobom cierpiącym na epilepsję, klaustrofobię bądź będących podczas leczenia psychiatrycznego.

5.10 Zasady Rozgrywki mogą ulec zmianie bez wcześniejszego informowania Graczy.

5.11 Gracze nie mogą nagrywać w żaden sposób pomieszczeń w lokalu Outroom.

5.12 Gracze zobowiązują się pozostawić do przechowania wszelkie urządzenie rejestrujące pod opieką organizatora przed rozpoczęciem Rozgrywki, powyższe rzeczy zostaną zwrócone po zakończeniu Rozgrywki.

5.11 Organizator ma prawo odmówić Graczom wzięcia udziału w Rozgrywce bez podawania przyczyny.

Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji będzie OUTROOM Paula Rompała, pl. Solidarności 1/3/5 Wrocław, NIP: 8961416680, e-mail: info@outroom.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, zawarcia umowy i jej realizacji. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Planowany termin usunięcia danych osobowych to okres dnia po wykonaniu umowy.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych, będą przysługiwać Ci następujące uprawnienia: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji.