facebook-icon twitter-icon

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest firma Outroom, pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław, Polska
 2. Celem konkursu jest wyłonienie 3 najciekawszych definicji zaczynających się od „Ludzki mózg to…”
 3. Konkurs trwa od 17.09.2015 r. do 25.09.2015 r.
 4. Uczestnikami biorącymi udział w konkursie mogą być osoby w wieku od 16 roku życia.
 5. Każda osoba może udzielić tylko jednej odpowiedzi.
 6. W udzielanych odpowiedziach nie można używać wulgaryzmów.
 7. Zwycięzcą może zostać osoba, która napisze najciekawszą odpowiedź, która zostanie wybrana przez firmę Outroom.
 8. Zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez portal Facebook.
 9. Nagrodą są 3 darmowe wejściówki do pokoju „Light Your Brain”.
 10. Nagrodę należy wykorzystać zgodnie z regulaminem gier w Outroom, który jest dostępny na stronie www.outroom.pl 
 11. Wyniki konkursy zostaną ogłoszone 28.09.2015 roku za pośrednictwem portalu Facebook.